umij ili umi

Piše se umij.

Imperativ od glagola umiti glasi: umij-umijmo-umijte.