umesto ili u mesto

Piše se umesto.

Umesto je predlog (s genitivom) nastao slaganjem (u+mesto) i znači da je ono što je iskazano genitivom zamenjeno nečim drugim: umesto čaja dobio je kafu.
Rastavljeno u mesto, u doslovnom značenju: stigao je u mesto odakle je krenuo.