umalo ili u malo

Piše se umalo. 

Prilog umalo koji znači gotovo, zamalo piše se spojeno: umalo ne padoh.