u studiu ili u studiju

Piše se u studiju.

se piše između na prvom mestu i aena drugom, a na piše se kada je na drugom mestu: studio-studija-studiju-studio-studio-studiom-studiju: Publika je uživala na koncertu u Studiju 6 Radio Beograda.