u skripti ili u skriptima

Piše se u skriptima.

Imenica skripta (od latinskog scriptum, scribere što znači pisati) imenica je srednjeg roda i ima samo množinu (pluralia tantum), te ona glasi skripta-skripata-skriptima a ne skripta-skripte-skripti (kao imenica ženskog roda jednine) ili skripte-skripti-skriptama (kao imenica ženskog roda množine): To piše u skriptima.