u nikoga ili ni u koga

Piše se ni u koga.

Kada se uz zamenicu nikoji upotrebljava predlog, on se umeće iza ni i pišu se tri odvojene reči.