u nijednoj ili ni u jednoj

Piše se ni u jednoj.

Predlog razdvaja dva dela složene zamenice.