Trg slavija ili Trg Slavija

Piše se Trg Slavija.

Imena ulica i trgova pišu se velikim početnim slovom.
Ostale reči se pišu velikim slovom ako su vlastite imenice, kao Slavija (zajednička država svih Slovena).