svojoj majci ili mojoj majci

Piše se i jedno i drugo.

Prisvojna zamenica za svako lice, svoj-svoja-svoje, koristi se kada treba označiti pripadanje subjektu rečenice: govorim o svojoj majci.
Ako se želi naglasiti emotivna veza može se upotrebiti i prisvojna zamenica za prvo lice, moj-moja-moje: pišem mojoj dragoj majci.