svira harmoniku ili svira na harmonici

Piše se i jedno i drugo.

Glagol svirati može imati dopunu sa predlogom na (svira na harmonici) ili bez predloga (svira harmoniku). Ali svira kolo na harmonici.
Izraz igra kako drugi svira znači radi ono što drugi hoće, nekome je podložan, nema svoju volju.