suprugi ili supruzi

Piše se supruzi.

U dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda na a vrši se promena g:z ili sibilarizacija: supruga-supruge-supruzi-suprugu-suprugom-supruzi. Isto i nozi, slozi, sprezi, brizi, nezi, vlazi, tuzi. 

Ali suprugin. Prisvojni pridevi od imenica na ga imaju završetak ginslugin, Dragin, agin.