shvatati ili shvaćati

Piše se shvatati.

Shvatam, shvatajući.