snaha ili snaja

Piše se i jedno i drugo.

Snaha-snahe-snasi/snahi-snahu-snaho-snahom-snahi/snasi.
Snaja-snaje-snaji-snaju-snajo-snajom-snaji.
Ime od milja je snajka.