snagi ili snazi

Piše se snazi.

U dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda na a g prelazi u z ispred(sibilarizacija).
Izraz povratiti snagu znači oporaviti se.