služiti se računarom ili služiti se sa računarom

Piše se služiti se računarom.

Predlog sa se ne upotrebljava sa instrumentalom koji označava oruđe.