savi ili savij

Piše se savij.

U drugom licu jednine imperativa piše se j kod glagola koji se u prvom licu jednine prezenta završavaju na ijem.