Savet Evrope ili Evropski savet

Piše se i jedno i drugo.

Savet Evrope je međunarodna organizacija evropskih zemalja u Strazburu, odvojena od EU.
Evropski savet je političko telo EU koje čine predsednici država i vlada zemalja EU.