sati ili časova

Piše se i jedno i drugo.

Sat je turcizam (iz arapskog) i označava spravu za merenje vremena i dvadeset četvrti deo dana, čas: kupio sam sat, koliko je sati.
Čas je reč slovenskog porekla i znači školski čas, policijski čas, vrlo kratko vreme, trenutak, tren: uzimati časove, za tili čas, čas posla, u zao čas. U značenju šestdeset minuta koristi se samo u administrativnom stilu u svečanom saopštavanju vremena.
Detaljnije na www.rastko.rs
‚‚U sastavu rečenice, manje brojeve (pogotovu one do deset) nije poželjno pisati cifrom" kaže Ivan Klajn u Rečniku jezičkih nedoumica.