Sapfo ili Sapfa

Piše se i jedno i drugo.

Grčka ženska imena na  mogu se upotrabljavati bez prerade: Eho, Klio, Erato, Sapfo (ili Safo), ili se uobličiti nastavkom a: Eha, Klija, Erata, Sapfa.