šaptač psima ili šaptač pasa

Piše se i jedno i drugo.

Pripadanje se može izraziti posesivnim genitivom (šaptač pasa) ili posesivnim dativom (šaptač psima).