Šapcu ili Šabcu

Piše se Šapcu.

Posle ispadanja nepostojanog a zvučno b se našlo ispred bezvučnog c i izjednačilo se sa njim po zvučnosti (prešlo je u svoj bezvučni par p).