samofinansirajući ili samo finansirajući

Piše se samofinansirajući.

Prvi deo složenica samo piše se spojeno: samouveren, samoživ, samopouzdanje, samoopredeljenje, samolepljiv, samovoljno, samokritičan, samoinicijativno, samodoprinos, samoubistvo, samosažaljenje, samosvest.