samnom ili sa mnom

Piše se sa mnom.

Uz instrumental jednine lične zamenice prvog lica ja (mnom) uvek ide predlog sa a ne s i uvek se piše odvojeno.
Tako se piše i: s(a) tobom, s(a) nama, s(a) vama, s(a) njima, s(a) njom, s(a) njim.
I sa drugim predlozima mnom se piše odvojeno: za mnom, nada mnom, preda mnom, poda mnom.