ručkova ili ručaka

Piše se i jedno i drugo.

Množina od imenice ručak glasi ručkovi-ručkova-ručkovima i neobično ručci-ručaka-ručcima.