rublika ili rubrika

Piše se rubrika.

Od latinskog ruber što znači crven i rubrica što znači crvena zemlja. Prvobitno su se naslovi zakona (a kasnije sva zaglavlja) pisali crvenim slovima.