riječ ili rječ

Piše se riječ.

Ekavskom dugom e, koje vodi poreklo od dugog jat, odgovara ijekavsko ije.