rečca ili rečica

Piše se i jedno i drugo.

Rečica je mala reka ili mala reč a rečca ili partikula je gramatički termin, nepromenljiva vrsta reči kojima se izražava lični stav govornika prema onome što se iznosi rečenicom. Rečce su: da, ne, da li, zar, evo, eto, eno, međutim, pak, baš, bar, verovatno, valjda, možda, zbilja, zaista.