restrukturiranje ili restruktuiranje

Piše se restrukturiranje.

Dobijeno od struktura-(re)strukturirati-(re)strukturiranje.