rent-a-kar ili rentakar

Piše se rentakar.

Od engleskog car rental ili rent-a-car što znači iznajmljivanje automobila.