renesansa ili Renesansa

Piše se renesansa.

Razdoblja, vekovi i epohe pišu se malim  početnim slovom: ledeno doba, stari vek, nova era, humanizam, renesansa, barok, panslavizam, ilirski pokret, pokret nesvrstanih.