redovni profesor ili redovan profesor

Piše se redovni profesor.

Za profesore univerziteta, članove akademije i sl. upotrebljava se samo određeni vid: redovni profesor, vanredni profesor, redovni član akademije, dopisni član akademije.