reći ću ili rećiću

Piše se reći ću.

Od glagola čiji se infinitiv završava na ći futur I se piše odvojeno: reći ću, reći ćeš, reći će, reći ćemo, reći ćete, reći će.