prijesto ili presto

Piše se i jedno i drugo.

Ekavski presto, ijekavski presto prijesto. Prestol i prijestol su zastareli.