prevodioc ili prevodilac

Piše se prevodilac.

Imenice na lac imaju l u nominativu jednine i genitivu množine. U svim ostalim padežima l se menja u o.