preda mnom ili predamnom

Piše se preda mnom.

Izrazi složeni sa predlogom preda pišu se rastavljeno: preda mnom, preda me, preda se, preda te, preda nj.