pravosnažno ili pravnosnažno

Piše se i jedno i drugo.

I složenice sa prvim delom pravo i one sa prvim delom pravno znače ono što je u vezi sa pravnim propisima, zakonima.
U nekim slučajevima koristi se samo oblik pravo: pravosuđe, pravobranilac, pravosudni ispit.
Postoje oblici samo sa n: pravnik, pravnica, pravni.
Pravopis dozvoljava i oblik pravosnažan i oblik pravnosnažan ali preporučuje oblik bez n.