pra praunuče ili prapraunuče

Piše se prapraunuče.

Prefiksoid prapra piše se spojeno: praprababa, prapradeda, prapraunuk, prapramaterija.