potvrdiće ili potvrdi će

Piše se potvrdiće.

Futur I može imati prost i složen oblik. Prost je nastao dodavanjem enklitičkih oblika ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će na okrnjeni infinitiv: potvrdit+će=potvrditće=potvrdiće (t se gubi ispred ć jer se već sadrži u ć). Isto: pričaće, radiće, pevaće, pisaće, čuće, videće, držaće.