potkradati ili podkradati

Piše se potkradati.

Zvučno ispred bezvučnog prelazi u svoj bezvučni par po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti.