potpredsednik ili podpredsednik ili potpretsednik

Piše se potpredsednik.

Zvučno d ispred bezvučnog p prelazi u svoj bezvučni par t.
se nikad ne menja ispred sš.
D+p daje tpd+s ostaje ds. Ijekavski potpredsjednik.