potforum ili podforum

Piše se potforum.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog f ono se jednači po zvučnosti sa njim i prelazi u svoj bezvučni par tpotfolder, potfond, potformula, potfajl, potfasadna roletna i sl.
Pod- je prefiks slovenskog porekla i on učestvuje u jednačenju suglasnika po zvučnosti uz neke izuzetke.
Izuzetak su reči koje počinju sa s i š (podseći, podšišati) i reči koje počinju sa t
(podtačka, podtip, podtekst) kod kojih ne dolazi do jednačenja po zvučnosti.