potčiniti ili podčiniti

Piše se potčiniti.

Zvučno ispred bezvučnog č prelazi u svoj bezvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti.