pocrnela ili pocrnila

Piše se i jedno i drugo.

Glagol pocrneti znači postati crn, a glagol pocrniti znači učiniti da nešto bude crno.