pet osoba ili pet osobe

Piše se pet osoba.

Uz brojeve pet, šest, sedam i dalje imenica je u genitivu množine: pet ljudi, šest žena, sedam osoba, osam kreveta, devet stolova, deset ljutih gusara ...