pet kilometara ili pet kilometra

Piše se pet kilometara.

Uz brojeve od pet nadalje upotrebljava se genitiv množine. Šest kilometara, sedam kilometara, osam kilometara, devet kilometara, deset kilometara, jedanaest kilometara i dalje.