peku ili peču

Piše se peku u trećem licu množine prezenta glagola peći.

Ja pečem, ti pečeš, on peče, mi pečemo, vi pečete ali oni peku najbolje kolače.