Pavlov ili Pavletov

Piše se Pavlov.

Vlastito ime Pavle menja se po prvoj vrsti: Pavle-Pavla-Pavlu-Pavla-Pavle-Pavlom-Pavlu.
Ne može se menjati po drugoj vrsti kao nadimci i imena nadimačkog tipa.
Prisvojni pridev je Pavlov.