palenje ili paljenje

Piše se paljenje.

Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje. Materijali su zapaljivi a ne zapalivi, kada izgore dobijemo paljevinu a ne palevinu. Ako je udišemo možemo dobiti zapaljenje a ne zapalenje pluća.