oženiti se ženom ili oženiti ženu

Piše se oženiti se ženom.

Glagol oženiti se kad znači sklopiti brak, stupiti u brak je povratan. Čovek se ženi ženom. Čovek može  oženiti ali sina tj. naći mu ženu. U ovom slučaju glagol oženiti je prelazan tj. ima objekat u akuzativu.