oktobar ili oktombar

Piše se oktobar.

Od latinskog october vinski mesec. Octo znači osam (osmi mesec kod Rimljana).
Stari slovenski naziv je listopad po lišću koje tada opada.
Imena meseci pišu se malim slovom.
Velikim slovom piše se Oktobar samo kad se misli na skraćeni naziv istorijskog događaja: Oktobarska revolucija.